De Gasverlichting 1941

pag 1-1
18/08/04
De gasverlichting.

De gasverlichting is een document dat in 1941 is gemaakt door
dhr. IR. W. J. A DUYNSTEE.
Het is een overdruk uit de nummers 14, 15 en 16 van "Het gas" van
de "Vereeniging van gasfabrikanten in Nederland".

Het document geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de
gasverlichting in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.

Het document geeft inzicht in de lichtverspreiding, de ontwikkeling
van de branders, de gasarmaturen (lantaarnpalen etc.), het praktisch
gebruik en de automatisering van gasverlichting.

Kortom een gedegen stuk en het bewaren en bestuderen waard.

Ik heb veel tijd en energie gestopt in het bechikbaar maken van het
document en elk gebruik zonder overleg met mij wordt niet toegestaan,
nog op prijs gesteld.


"De gasverlichting" is a dutch document from 1941 on the history and
developement of gas(street)lighting in Holland."De gasverlichting" ist ein Dokument auf Holländisch über die Geschichte
und Entwicklung der Gas(strassen)beleuchtung in Holland rund 1941.Download PDF File (2.3Mb !)
- - -
"DE GASVERLICHTING 1941"