Oude lampen - Old lamps

Blad 1-1
14/03/06


EHRICH & GRAETZ | AIDA | STANDARD | MARLA | DOLPHIN | BAT-HASAG-MEWA | HASAG | R. DITMAR | ZIMMERMANN | KRIEGSLICHT | LIOTARD |

Deze lamp is type 5015 van Continental.
Ze brant op (was)benzine en een lichtopbrengst van +/- 300cp.

Conti_5015

This lamp is the 5015 from Continental
It burns gasoline and has a CP of about 300.


Deze lamp komt uit de fabruik van MEWA (Metall Waren Combinat) in GDR, met de mallen van Hugo Schneider (HASAG).

lamp02

This lamp is made by MEWA (Metall Waren Combinat)Germany, with the stamping tools of Hugo Schneider, (HASAG).

Een Bray plafond gaslamp.

lamp03

A Bray ceiling gaslamp.

Dit is een Vesta. signaallamp van een trein conducteur. Gemaakt door de fa. Dietz te Syracusse New York (1946 - 1950). Helaas zonder glas.

rail01

A Vesta handlamp of a train conductor. Made by Dietz Syracuse NY (1946 - 1950). Unfortunately without the glas globe.

Een Graetzin plafond gaslamp.

graetzin

A Graetzin ceiling gas lamp.

Ook dit was eens een lamp. Ik heb nog geen idee hoe de rest van de lamp er uit moet komen te zien. Dat was in het begin nu is duidelijk geworden dat het de resten zijn van een MARLA spiritus lamp

unknown

This was once a lamp. I donīt have a idee of what the lamp should look like. That was the status at the begining now is is for sure a MARLA alcohol/spiritus gas lamp.

Een Tilley X246 petroleum druklamp uit 1975 - 1990 .

tilley

A Tilley X246 presure lamp. (1975-1990)

Een in Frankrijk gekochte Hot Blast lantaarn.

franse
      lantaarn

A in France bought Hot Blast lantern.